1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R102_15/11/2020
 5. Kế toán mong muốn đưa được bảng theo dõi số buổi sử dụng do GVCN lập vào phần mềm để nhanh chóng tính được số tiền phải thu của học sinh

Kế toán mong muốn đưa được bảng theo dõi số buổi sử dụng do GVCN lập vào phần mềm để nhanh chóng tính được số tiền phải thu của học sinh

 • Từ phiên bản R102: Cho phép nhập khẩu bảng theo dõi số buổi sử dụng vào phần mềm để tiết kiệm thời gian thao tác.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Hệ thống\Tiện ích\Ghi nhận số lượng thực tế
 2. Nhấn Nhập khẩu , Tải tệp mẫu excel nhập khẩu số buổi thực tế do phần mềm cung cấp.
 3. Thực hiện chỉnh sửa/sao chép số buổi thực tế từ tệp excel của đơn vị sang tệp mẫu vừa tải về từ phần mềm.
 4. Tải tệp excel mẫu đã có dữ liệu được sao chép vào phần mềm.
  Lưu ý: Với những lớp không muốn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm, anh/chị nhấn dấu nhân tại tên lớp đó.
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý:

  • Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ)
  • Nhấn Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ để xem danh sách các bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.

Xem hướng dẫn các bước nhập khẩu bảng theo dõi số buổi sử dụng vào phần mềm tại đây.

Cập nhật 06/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ