1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R102_15/11/2020
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng biết được những học sinh nhập khẩu đợt thu bị lỗi để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn nhanh chóng biết được những học sinh nhập khẩu đợt thu bị lỗi để tiết kiệm thời gian thao tác

 • Trước phiên bản R102: Khi thực hiện nhập khẩu danh sách thu tiền từ file excel đã tính vào phần mềm, có một số dòng dữ liệu không hợp lệ. Phần mềm cho phép tải về toàn bộ danh sách nhập khẩu (đã đánh dấu bản ghi không hợp lệ). Kế toán thực hiện tìm kiếm thủ công các bản ghi không hợp lệ từng sheet để thực hiện chỉnh sửa đúng rồi nhập khẩu lại vào phần mềm. Việc này khiến kế toán mất nhiều thời gian thực hiện và dễ bị sót bản ghi không hợp lệ.
 • Từ phiên bản R102: Phần mềm cho phép kế toán Chỉ tải bản ghi không hợp lệ nhanh chóng biết được những học sinh nhập khẩu đợt thu bị lỗi để tiết kiệm thời gian thao tác

Các bước thực hiện:

 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn biểu tượng “thiết lập”, nhấn Nhập khẩu
 2. Tải tệp mẫu excel nhập khẩu đợt thu do phần mềm cung cấp.
  Lưu ý: tệp mẫu này đã bao gồm thông tin đợt thu mà anh/chị đã lập từ trước.
 3. Thực hiện chỉnh sửa/sao chép thông tin đợt thu: Số lượng, Đơn giá, Số phải thu, tiền hoàn trả, Số còn phải thu của học sinh từ tệp mẫu có sẵn từ máy tính anh/chị.
 4. Chọn tệp excel mẫu đã có dữ liệu được thay đổi để nhập khẩu vào phần mềm.
  Lưu ý: Với những lớp không muốn nhập khẩu dữ liệu vào phần mềm, anh/chị nhấn dấu nhân tại tên lớp đó.
 5. Nhấn Tiếp tục, phần mềm chuyển sang bước Xác nhận và nhập khẩu
 6. Phần mềm sẽ tự động kiểm tra thông và hiển thị kết quả bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ
  Lưu ý:

  • Nhấn Tải tất cả bản ghi để xem toàn bộ danh sách bản ghi (bao gồm bản ghi hợp lệ và bản ghi không hợp lệ)
  • Nhấn Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ để xem danh sách các bản ghi không hợp lệ và thực hiện chỉnh sửa, nhập khẩu lại vào phần mềm.
 7. Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi thông tin học sinh hợp lệ vào phần mềm.

Xem hướng dẫn nhập khẩu danh sách thu tiền vào phần mềm tại đây.

Cập nhật 02/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ