1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để xuất được hóa đơn cho các khoản thu trên phần mềm?

Làm thế nào để xuất được hóa đơn cho các khoản thu trên phần mềm?

Trường hợp nhà trường muốn xuất hóa đơn cho các khoản thu khác ngoài học phí thì sử dụng tính năng Cho phép xuất hóa đơn.

Các bước thực hiện

  1. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu, màn hình hiển thị danh sách các khoản thu đang đăng ký. Anh/chị nhấn đúp chuột vào khoản thu cần xuất hóa đơn hoặc nhấn vào biểu tượng cây bút để chỉnh sửa khoản thu.
  2. Tích chọn Cho phép xuất hóa đơn, nhấn Lưu.

Lưu ý: Nếu trong một đợt thu có 2 khoản cùng xuất hóa đơn và anh/chị cần xuất 2 hóa đơn thể hiện 2 khoản thu khác nhau, khi thu tiền anh/chị cần để ngày thu của 2 khoản này khác nhau.

Cập nhật 10/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ