1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R100
  5. Trường Tiểu học mong muốn Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục chỉ thể hiện các môn có trong chương trình học của lớp

Trường Tiểu học mong muốn Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục chỉ thể hiện các môn có trong chương trình học của lớp

  • Từ phiên bản R100: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục chỉ thể hiện các môn có trong chương trình học của lớp.

Các bước thực hiện:

Sau khi hoàn thành Tổng hợp đánh giá của lớp và kỳ học đã chọn, anh/chị thực hiện in Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục (tùy theo nhu cầu nhà trường)

  1. Tại màn hình Tổng hợp đánh giá của lớp đã chọn. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục.
  2. Tích chọn Hiển thị các cột khen thưởng (nếu cần)
  3. Nhấn Đồng ý

Xem hướng dẫn thực hiện Tổng hợp đánh giá tại đây

Cập nhật 17/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ