1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R100
 5. Giáo viên, BGH trường tiểu học muốn đối chiếu kết quả đánh giá với kết quả nhận xét hàng ngày của học sinh

Giáo viên, BGH trường tiểu học muốn đối chiếu kết quả đánh giá với kết quả nhận xét hàng ngày của học sinh

 • Trước phiên bản R100: Khi phê duyệt kết quả đánh giá, Tổ trưởng/Ban giám hiệu đối chiếu với kết quả nhận xét hàng ngày để đảm bảo GV đánh giá có căn cứ và khách quan. Tuy nhiên, khi đánh giá học sinh không thực hiện tham chiếu được kết quả nhận xét hàng ngày. GV phải thực hiện thủ công mở màn hình nhận xét từ thanh menu để xem. Việc này khiến GV mất thời gian và dễ nhầm lẫn khi thực hiện rà soát đánh giá hoặc đánh giá học sinh.
 • Từ phiên bản R100: Phần mềm cho phép GV, BGH xem kết quả nhận xét ngày của học sinh tại màn hình Tổng hợp kết quả đánh giá

Các bước thực hiện:

Lưu ý: Trước khi thực hiện tổng hợp đánh giá cho học sinh thì anh/chị cần Đánh giá định kỳ.

 1. Vào Học sinh\Học tập rèn luyện\Đánh giá
 2. Phần mềm tự động tổng hợp đánh giá theo kết quả Đánh giá định kỳ của lớp đã nhập trước đó.
  Lưu ý: Tại màn hình Tổng hợp đánh giá anh/chị có thể Bấm vào tiêu đề cột để cập nhật tiêu chí cho cả lớp.
 3. Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh
  Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem nhận xét ngày của học sinh khác

Lưu ý: Trường hợp anh/chị muốn thực hiện tổng hợp đánh giá cho từng học sinh thì anh/chị có thể thực hiện như sau:

  • Tại màn hình Tổng hợp đánh giá, nhấp đúp vào tên học sinh cần thực hiện.
  • Sau đó thực hiện tổng hợp đánh giá cho từng môn.
  • Nhấn Xem nhận xét ngày để đối chiếu kết quả đánh giá với nhận xét ngày của học sinh
   Nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem nhận xét ngày của học sinh khác
  • Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình đánh giá.

Xem hướng dẫn chi tiết Tổng hợp đánh giá tại đây

Cập nhật 22/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ