1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

Làm thế nào để hạn chế tiếng ồn trong phòng học?

Để giảm tiếng ồn trong phòng học, anh/chị thực hiện:

  1. Tìm không gian yên tĩnh, ít tiếng ồn để tập trung vào lớp học
  2. Tắt mic để giảm bớt tiếng ồn cho lớp học
    Tại giao diện lớp học, anh/chị nhấn biểu tượng Audio/Tắt tiếng để tắt mic anh/chị
    Lưu ý: Nhấn biểu tượng Audio ở góc dưới màn hình để bật lại mic của anh/chị
Cập nhật 26/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ