Hướng dẫn tham gia phòng học Zoom

Contents

Cách 1

 1. Mở ứng dụng Zoom, chọn Join/Tham gia cuộc họp
 2. Nhập Meeting ID
 3. Nhấn Join/Tham gia
  Trên máy tính
  Trên điện thoại
 4.  Nhập Password/Mật khẩu MISA cung cấp để tham gia vào lớp học, nhấn Join Meeting/Tham gia
  Lưu ý: Tích chọn Do not connect audio/Turn off my video để ngắt kết nối âm thanh và tắt tính năng video

Cách 2

 1. Nhấn liên kết mời tham gia phòng học mà MISA gửi để vào màn hình lớp học
 2. Chọn Open Meetings để chuyển tới công cụ Zoom
 3. Nhấn Join with Computer Audio để kết nối với mic máy tính
  Lưu ý: Tích chọn Automatically join audio by computer when joining a meeting để tự động kết nối âm thanh khi tham gia vào lớp học
Cập nhật 25/08/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ