1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R97
 5. Cán bộ thư viện muốn cho học sinh, giáo viên ký xác nhận các lượt mượn/trả trong tháng

Cán bộ thư viện muốn cho học sinh, giáo viên ký xác nhận các lượt mượn/trả trong tháng

 • Trước phiên bản R97: Hàng tháng, cán bộ thư viện phải thống kê số lượt mượn trả của từng lớp, tổng số lượng sách mượn trả gửi về Phòng Giáo dục và in sổ mượn trả sách theo lớp gửi cho học sinh thực hiện ký bù để hoàn thiện sổ mượn trả. Tuy nhiên, phần mềm chỉ cho phép in Sổ mượn trả sách theo năm, nếu in cả năm khiến số lượng lượt mượn trả cần ký rất nhiều và không đáp ứng được nhu cầu báo cáo hàng tháng của đơn vị.
 • Từ phiên bản R97: Cho phép cán bộ thư viện in sổ mượn trả theo thời gian tùy chọn

Chi tiết các bước thực hiện:

 1. Sổ mượn sách của học sinh
  • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S05: Sổ mượn sách của học sinh
  • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học, Lớp, Phạm vi thời gian in báo cáo. Tích chọn Hiển thị theo lớp hoặc Hiển thị theo học sinh.
   Lưu ý: Có thể lựa chọn phạm vi thời gian in báo cáo theo: năm, tháng, tùy chọn
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo
 2. Sổ mượn sách của giáo viên

  • Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-S06: Sổ mượn sách của giáo viên
  • Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
  • Trên tham số báo cáo, chọn Năm học, lựa chọn Sắp xếp theo Phòng ban hoặc tên bạn đọc và Phạm vi thời gian in báo cáo.
   Lưu ý: Có thể lựa chọn phạm vi thời gian in báo cáo theo: năm, tháng, tùy chọn
  • Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo

Xem hướng dẫn chi tiết in Sổ mượn sách của học sinh tại đây

Xem hướng dẫn chi tiết in Sổ mượn sách của giáo viên tại đây

 

Cập nhật 18/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ