1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95.01
  5. Giáo viên muốn xem điểm trung bình môn học kỳ 2 và cả năm của tất cả các môn trên cùng một file

Giáo viên muốn xem điểm trung bình môn học kỳ 2 và cả năm của tất cả các môn trên cùng một file

  • Trước phiên bản R95.01: khi in bảng điểm học kỳ 2, giáo viên theo dõi được thông tin trung bình môn học kỳ 2 và cả năm nhưng chỉ in được theo từng môn. Đồng thời khi thực hiện xuất khẩu bảng điểm thì chỉ theo dõi được điểm học kỳ 2 mà không có điểm trung bình cả năm, nếu muốn theo dõi thêm điểm trung bình cả năm thì giáo viên phải in theo từng môn không in chung theo cả lớp được. Việc làm này đang khiến giáo viên mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
  • Từ phiên bản R95.01: phần mềm cho phép xuất khẩu bảng điểm của lớp theo dõi được điểm trung bình môn học kỳ 2 và cả năm.

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Vào Học tập rèn luyện\Xuất khẩu bảng điểm, chọn Phạm vi và Thời gian cần xuất khẩu bảng điểm
  2. Nhấn Xuất khẩu, tại đây phần mềm bổ sung cột Điểm trung bình môn cả năm 

Chi tiết các bước hướng dẫn Xuất khẩu bảng điểm anh/chị theo dõi tại đây

Cập nhật 29/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ