1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95.01
  5. Giáo viên muốn thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm của tất cả các môn để thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu lên báo cáo của PGD, SGD

Giáo viên muốn thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm của tất cả các môn để thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu lên báo cáo của PGD, SGD

  • Trước phiên bản R95.01: phần mềm không đáp ứng nhu cầu tổng hợp báo cáo thống kê điểm thi học kỳ của tất cả các môn theo khoảng điểm trên mẫu của Sở giáo dục
  • Từ phiên bản R95.01: tại cấp THCS/THPT có thể in được báo cáo thống kê điểm thi học kỳ theo khoảng điểm của tất cả các môn theo đúng yêu cầu của Phòng/Sở giáo dục

Chi tiết các bước thực hiện

  1. Vào Báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục\HS-BC03:Thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ
  2. Trên tham số báo cáo phần mềm cho phép thiết lập khoảng điểm tự động
  3. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu báo cáo

Chi tiết các bước hướng dẫn in báo cáo thống kê chất lượng kiểm tra học kỳ anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 29/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ