1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Mong muốn thống kê sĩ số, số học sinh nghỉ có phép, không phép theo ngày trên giao diện điểm danh

Mong muốn thống kê sĩ số, số học sinh nghỉ có phép, không phép theo ngày trên giao diện điểm danh

  • Từ phiên bản R95: Bổ sung thống kê sĩ số, số học sinh nghỉ có phép, không phép theo ngày trên giao diện điểm danh để GV dễ theo dõi.

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Vào màn hình Học tập rèn luyện\Điểm danh
  2. Lựa chọn điểm danh theo ngày, sau đó lựa chọn lớp cần thực hiện điểm danh.
  3. Tích chọn điểm danh cho học sinh. Sau khi thực hiện điểm danh xong, trên màn hình sẽ hiển thị thống kê sĩ số, tình trạng điểm danh

Xem chi tiết hướng dẫn điểm danh học sinh tại đây.

Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ