1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Khoản thu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào để có thể lập được đợt thu?

Làm thế nào để có thể lập được đợt thu?

  1. Câu hỏi
    Làm thế nào để có thể lập được đợt thu trên phần mềm QLTH – Khoản thu
  2. Trả lời

Để có thể lập được đợt thu anh/chị cần thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Thiết lập biểu thu

Bước 2: Lập danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện cho các học sinh trong trường (nếu có) hoặc Lập danh sách miễn giảm cho học sinh (nếu có)

Bước 3: Cuối cùng thực hiện Lập đợt thu

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ