1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Khoản thu
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

Làm thế nào để xuất hóa đơn điện tử ?

1.Câu hỏi

Làm thế nào để tôi có thể xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm QLTH – Khoản thu là như thế nào?

2. Trả lời

Để có thể xuất hóa đơn điện tử ngay trên phần mềm QLTH – Khoản thu thì anh/chị có thể thực hiện theo hướng dẫn của 1 trong 2 trường hợp sau:

TH1: Khách hàng đang sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Bước 1: Thiết lập sử dụng hóa đơn điện tử trên phần mềm QLTH – Khoản thu

Bước 2: Kết nối hóa đơn điện tử meInvoice trên phần mềm QLTH – Khoản thu

Bước 3: Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử (nếu cần)

Bước 4: Cài đặt công cụ để ký điện tửThiết lập email để gửi cho phụ huynh

Bước 5: Sau đó thực hiện Lập đợt thu => Thu tiền, cấp hóa đơn và gửi cho phụ huynh

TH2: Khách hàng chưa có tài khoản phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Bước 1: Đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice

Bước 2: Thiết lập sử dụng hóa đơn điện tử 

Bước 3: Kết nối hóa đơn điện tử meInvoice trên phần mềm QLTH – Khoản thu

Bước 4: Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Bước 5: Cài đặt công cụ để ký điện tửThiết lập email để gửi cho phụ huynh

Bước 6: Sau đó thực hiện Lập đợt thu => Thu tiền, cấp hóa đơn và gửi cho phụ huynh

 

Cập nhật 15/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ