1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R95
  5. Khách hàng mong muốn hạn chế sai sót giữa mẫu hóa đơn phát hành với mẫu đăng ký với Cơ Quan Thuế

Khách hàng mong muốn hạn chế sai sót giữa mẫu hóa đơn phát hành với mẫu đăng ký với Cơ Quan Thuế

  • Từ phiên bản R95: Phần mềm tự động cảnh báo kế toán kiểm tra thông tin để không xảy ra sai sót khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn.

Chi tiết các bước thực hiện:

Để thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, anh/chị cần Khởi tạo mẫu hóa đơn và  Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

  1. Vào Khoản thu\Hóa đơn điện tử, chọn hóa đơn cần phát hành
  2. Nhấn Phát hành, phần mềm hiển thị cảnh báo để kế toán kiểm tra lại thông tin tránh xảy ra sai sót.
  3. Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên hóa đơn đã chính xác sau khi kiểm tra lại thông tin. Nhấn Tiếp tục phát hành HĐ để phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Phần mềm chỉ hiển thị cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm.

Xem chi tiết hướng dẫn các bước Thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

 

Cập nhật 18/06/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ