Cải tiến Danh mục, Thiết lập

  • Từ phiên bản R94: phần mềm cải tiến giao diện màn hình Danh mục, thiết lập đồng thời tại mỗi danh mục, thiết lập đều có giới thiệu ngắn để người dùng có thể nắm được mục đích của các chức năng chi tiết đó.

Chi tiết các bước thực hiện

  • Cải tiến màn hình Danh mục
    Chi tiết các bước hướng dẫn tại màn hình Danh mục anh/chị theo dõi tại đây
  • Cải tiến màn hình Thiết lập – đối tên thành Hệ thống.
    Chi tiết các bước hướng dẫn tại màn hình Hệ thống anh/chị theo dõi tại đây
Cập nhật 27/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ