Quản lý tài khoản giáo viên

Giúp quản trị hệ thống có thể dễ dàng quản lý thông tin tài khoản giáo viên trong trường

Thêm mới tài khoản

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Nhấn Thêm tài khoản để thêm tài khoản người dùng phân hệ khoản thu.
 3. Khai báo thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Số điện thoại, Phòng ban, Email, Vai trò
  Lưu ý: Những thông tin đánh dấu sao màu đỏ là những thông tin bắt buộc khai báo.
 4. Nhấn Lưu

Kích hoạt tài khoản

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Tích chọn tài khoản cán bộ giáo viên, chọn biểu tượng Tiện ích. Nhấn Kích hoạt (có thể kích hoạt nhiều tài khoản giáo viên cùng 1 lúc)
 3. Nhập thông tin kích hoạt tài khoản, nhấn Đồng ý

Gửi thông tin kích hoạt

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Tích chọn tài khoản cán bộ giáo viên, chọn Gửi thông tin kích hoạt.
 3. Nhập thông tin email, nhấn Tiếp tục

  Lưu ý: 
  Có thể nhấn biểu tượng “thùng rác” để xóa tài khoản ra khỏi danh sách khai báo.

Ngừng kích hoạt tài khoản

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Tích chọn tài khoản cán bộ giáo viên, chọn Ngừng kích hoạt.

Thiết lập lại mật khẩu

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Tích chọn tài khoản cán bộ giáo viên, chọn Thiết lập lại mật khẩu sau đó nhập thông tin thiết lập mật khẩu. Nhấn Đồng ý

Cập nhật tên đăng nhập

 1. Vào Cài đặt\Tài khoản cán bộ, chọn Danh sách giáo viên
 2. Chọn biểu tượng tiện ích, nhấn Cập nhật tên đăng nhập, tại đây anh/chị có thể tải mẫu nhập khẩu về để nhập cập nhật tên đăng nhập cho nhiều giáo viên cùng 1 lúc.
 3. Chọn biểu tượng thư mục và chọn tới mẫu nhập khẩu mà anh/chị vừa khai báo, nhấn Đồng ý.
Cập nhật 11/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ