1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R94
 5. Kế toán muốn xóa nhiều học sinh trên danh sách miễn giảm học phí

Kế toán muốn xóa nhiều học sinh trên danh sách miễn giảm học phí

 • Trước phiên bản R94: kế toán chỉ có thể xóa từng học sinh trên danh sách miễn giảm học phí, việc làm này khiến các trường mất rất nhiều thời gian để thực hiện.
 • Từ phiên bản R94: phần mềm cho phép có thể xóa nhiều học sinh cùng 1 lúc trên danh sách miễn giảm học phí.

Chi tiết các bước thực hiện

 1. Sau khi thực hiện khai báo Biểu thuLập đợt thu có học sinh được miễn giảm học phí
 2. Vào Lập kế hoạch thu\Danh sách miễn giảm các khoản thu, hỗ trợ chi phí học tập
 3. Tại màn hình Danh sách miễn giảm các khoản thu, tích chọn các học sinh cần xóa khỏi danh sách. Nhấn Xóa
 4. Nhấntại màn hình xác nhận xóa các trường hợp miễn giảm
 5. Tại màn hình Danh sách hỗ trợ chi phí học tập, tích chọn các học sinh cần xóa khỏi danh sách. Nhấn Xóa

Chi tiết các bước hướng dẫn danh sách miễn giảm các khoản thu, hỗ trợ chi phí học tập anh/chị theo dõi tại đây

Cập nhật 30/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ