1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R94
  5. Kế toán muốn in biểu sổ thu và thanh toán theo nhiều khoảng thời gian khác nhau

Kế toán muốn in biểu sổ thu và thanh toán theo nhiều khoảng thời gian khác nhau

Giúp kế toán có thể dễ dàng in biểu sổ thu và thanh toán theo nhiều khoảng thời gian khác nhau

  • Trước phiên bản R94: Các khoản thu theo kỳ như là tiền học phí, kế toán không thể thu hết trong 1 tháng mà phải thu trong một khoảng thời gian dài. Khi in sổ thu và thanh toán kế toán phải xuất thành nhiều tháng và tự tổng hợp thành bảng tổng rất bất tiện.
  • Từ phiên bản R94: khi in sổ thu và thanh toán thì kế toán có thể dễ dàng in theo nhiều khoảng thời gian khác nhau

Chi tiết các bước thực hiện:

  1. Sau khi thực hiện thu tiền theo lớp, thu theo học sinh
  2. Vào Báo cáo\Sổ sách\Sổ thu và thanh toán
  3. Trên tham số báo cáo lựa chọn Xem theo khoảng thời gian, Lớp, Mẫu cần in. Nhấn Đồng ý
  4. Kiểm tra số liệu trên báo cáo

Chi tiết các bước hướng dẫn in sổ thu và thanh toán anh/chị theo dõi tại đây.

Cập nhật 25/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ