Trường thường

Mục đích

Giúp cán bộ thư viện khai báo số lượng sách đang được quản lý tại đơn vị vào phần mềm. 

Xem và tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Các bước thực hiện

 1. Chọn Sách\Khai báo số lượng sách ban đầu.
 2. Chọn loại sách cần khai báo, riêng với sách giáo khoa thì màn hình sẽ hiển thị theo cách đánh số ĐKCB (đã chọn tại bước BĐSD).
 3. Có 2 cách khai báo sách ban đầu:
  • Cách 1: Thêm từng quyển sách
   • Nhấn Thêm dòng.
   • Khai báo thông tin sách:
     • Ngày vào sổ, Nhan đề, Ký hiệu phân loại...
     • Nếu tại bước bắt đầu sử dụng, cán bộ thư viện chọn đánh số ĐKCB theo nhan đề: mỗi nhan đề được đánh theo một dãy số riêng.
     • Nếu tại bước bắt đầu sử dụng, cán bộ thư viện chọn đánh số ĐKCB theo loại sách: không phân biệt nhan đề, tất cả các sách giáo khoa đều có số ĐKCB khác nhau.
     • Nếu Nhà xuất bản chưa có sẵn trong danh sách, nhấn Thêm nhà xuất bản mới và thực hiện khai báo thông tin trên màn hình Nhà xuất bản. Nhấn Cất.
  • Cách 2: Nhập khẩu sách từ file excel:
   • Nhấn Nhập khẩu, nhấn Tải tệp mẫu để tải file mẫu trắng về máy.
   • Thực hiện khai báo các thông tin trên tệp nhập khẩu mẫu.
   • Nhấn vào biểu tượng để chọn file đã có đầy đủ dữ liệu cần nhập khẩu.
   • Nhấn Thực hiện. Phần mềm thông báo cập nhật thành công.
   • Lưu ý: Trường hợp có bản ghi bị lỗi hay nhập khẩu trùng số ĐKCB => phần mềm hiển thị thông báo, nhấn tại đây để tải về tệp chi tiết lỗi. CBTV thực hiện chỉnh sửa thông tin trên file excel rồi thực hiện cập nhật lại vào phần mềm.
 • Lưu ý
 1. Sau khi khai báo số lượng sách ban đầu xong, phần mềm sẽ tự động sinh ra mã vạch tương ứng với từng sách, anh/chị thực in mã vạch dán lên sách để thuận lợi trong việc quản lý, kiểm kê sách… bằng cách:
  • Vào Danh sách sách\Xem theo đăng ký cá biệt.
  • Sử dụng tổ hợp phím Ctrl A để chọn tất cả sách cần in tem mã vạch, nhấn In\Tem mã vạch.
  • Chọn mẫu in 5 tem hay 3 tem, nhấn Đồng ý.

2. Để tiết kiệm thời gian nhập liệu, anh/chị có thể thực hiện chức năng nhân bản sách.

 • Vào Sách\Khai báo số lượng sách ban đầu\Sách giáo khoa/Sách nghiệp vụ…
 • Nhấn vào biểu tượng trên màn hình để thực hiện nhân bản hoặc nhấn chuột phải, chọn Nhân bản.
Cập nhật 23/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ