1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Khoản thu
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Một số lưu ý khi thực hiện thiết lập khoản thu BHYT cho học sinh cấp Tiểu học

Một số lưu ý khi thực hiện thiết lập khoản thu BHYT cho học sinh cấp Tiểu học

1. Câu hỏi

Đầu năm học kế toán gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu tiền BHYT cho học sinh khối lớp 1 tại các trường Tiểu học. Bởi trên thực tế đối với học sinh khối lớp 1 nhà trường sẽ cần thu tiền BHYT tính từ tháng 09 của năm học (trong trường hợp tới tháng 9 mà học sinh chưa đủ 6 tuổi thì sẽ được miễn BHYT tới khi đủ 6 tuổi – theo điều 17 QĐ 595/QĐ-BHXH ngày 14.04.2017)


2. Trả lời
​Các trường hợp mà nhà trường có thể gặp phải khi thu BHYT cho học sinh khối lớp 1 như sau:

 • Trẻ sinh từ tháng 01 đến tháng 09 phải nộp 15 tháng BHYT (01/10/2019 – 31/12/2020)
 • Trẻ sinh tháng 10 phải nộp 14 tháng BHYT (01/11/2019 – 31/12/2020)
 • Trẻ sinh tháng 11 phải nộp 13 tháng BHYT (01/12/2019 – 31/12/2020)
 • Trẻ sinh tháng 12 phải nộp 12 tháng BHYT như đối với các học sinh khối 2 – 3 – 4 – 5 (01/01/2020 – 31/12/2020)
 • Để có thể thực hiện thu BHYT cho học sinh khối lớp 1 đúng với thực tế thì anh/chị thực hiện nhanh theo 2 cách sau:

– Cách 1: Thực hiện chỉnh sửa trên danh sách học sinh tham gia BHYT
 1. Vào menu Lập kế hoạch thu\danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện. Chọn tab Bảo hiểm y tế.
 2. Nhấn Thêm và lập danh ách các học sinh tham gia BHYT
 3. Tích chọn những học sinh cần chỉnh sửa khoản thu (Lưu ý: Anh/chị tích chọn những học sinh có cùng số tháng thu BHYT), nhấn Sửa hàng loạt và thực hiện sửa thông tin Giá trị sử dụng thẻ từ (*) theo đúng với thực tế
 4. Nhấn Cất, phần mềm tự động tính lại số tiền cần phải đóng của từng học sinh. Anh/chị chỉ việc Lập đợt thu  và thực hiện thu tiền cho học sinh.

– Cách 2: Nhập khẩu danh sách học sinh đăng ký BHYT
Lưu ý: Do file nhập khẩu mẫu tại màn hình Bảo hiểm y tế chưa đáp ứng tính năng lấy lên thông tin họ tên và mã học sinh nên để tiết kiệm thời gian nhập liệu, anh/chị thực hiện xuất khẩu danh sách mã SISAP của học sinh để lấy thông tin này

 1. Vào menu Thiết lập\Danh sách học sinh. Chọn menu In\Danh sách mã SISAP của học sinh
 2. Chọn lưu danh sách mã SISAP của học sinh dưới dạng file excel

 3. Vào menu Lập kế hoạch thu\Danh sách đăng ký các khoản thu tự nguyện. Chọn tab Bảo hiểm y tế
 4. Chọn menu Tiện ích\Nhập khẩu và tải file mẫu nhập khẩu về máy

 5. Sao chép thông tin Học và tên + Mã học sinh sang file excel nhập khẩu học sinh tham gia BHYT đồng thời nhập các thông tin: Hình thức tham giaGiá trị sử dung thẻ từ ngàyGiá trị sử dụng thẻ đến ngày và Nơi ĐK KCB ban đầu

 6. Sau khi khai báo đầy đủ thông tin trên file nhập khẩu danh sách học sinh tham gia BHYT. Vào menu Tiện ích\Nhập khẩu và chọn tới file nhập khẩu

 7. Lúc này, phần mềm sẽ tự động tính số tiền cần phải đóng của từng học sinh theo đúng số tháng tham gia sử dụng thẻ. Sau đó kế toán chỉ cần thực hiện Lập đợt thu và Thu tiền học sinh như bình thường

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ