Danh sách báo cáo

Mục đích: Giúp chuyên viên Phòng/Sở Giáo dục có thể thống kê kết quả tuyển sinh của các trường trực thuộc; danh sách học sinh trúng tuyển và xem thông chi tiết của học sinh. Từ đó có căn cứ để báo cáo lên lãnh đạo cấp trên.

Hướng dẫn thực hiện:

I. TS-BC01: Danh sách trúng tuyển

I. TS-BC01: Danh sách trúng tuyển

 1. Vào Báo cáo, chọn TS-BC01: Danh sách trúng tuyển.
 2. Thiết lập tham số:
  • Chọn Năm học cần thống kê danh sách trúng tuyển.
  • Chọn Cấp học, hệ thống tự động lấy lên danh sách trường thuộc cấp học đã chọn.
  • Chọn Xem theo Chi tiết (Thống kê thông tin chi tiết đến từng học sinh) hoặc Tổng quan (Thống kê thông tin tổng quan của từng nhóm tuyển sinh)
 3. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm lấy lên danh sách trúng tuyển kèm thông tin chi tiết từng học sinh hoặc số liệu tổng quan từng nhóm tuyển sinh.
 4. Để tải báo cáo về máy, chọn Xuất khẩu.
II. TS-BC02: Thống kê kết quả tuyển sinh

II. TS-BC02: Thống kê kết quả tuyển sinh

 1. Vào Báo cáo, chọn TS-BC02: Thống kê kết quả tuyển sinh.
 2. Thiết lập tham số:
  • Chọn Năm học cần thống kê danh sách trúng tuyển.
  • Chọn Cấp học, hệ thống tự động lấy lên danh sách trường thuộc cấp học đã chọn.
 3. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm lấy lên số liệu Chỉ tiêu; Hồ sơ đã nhận; Tình hình xét tuyển; Hình thức nộp hồ sơ.
 4. Để tải báo cáo về máy, chọn Xuất khẩu.
Cập nhật 17/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ