Theo dõi chiều cao, cân nặng học sinh

Ghi nhận lại kết quả các đợt đo cân nặng, chiều cao của trẻ để theo dõi sát sao tình hình sức khỏe và phát triển thể chất.

Thêm mới đợt đo cân nặng, chiều cao

 1. Vào phân hệ Học sinh\Chiều cao cân nặng, nhấn Thêm mới đợt cân đo.
 2. Nhập các thông tin như tên Đợt cân đo, Ngày cân đo

  • Chọn Phạm vi danh sách học sinh cần thực hiện cân đo Toàn trường: danh sách toàn bộ học sinh đang học
   • Theo khối: danh sách toàn bộ học sinh toàn khối được chọn
   • Theo lớp: danh sách toàn bộ học sinh tại các lớp được chọn
 3. Chọn Danh sách lớp cân đo, nhập số liệu cân đo của trẻ
 4. Nhấn Lưu để hoàn tất.

Nhập khẩu đợt cân đo

Giúp cán bộ dinh dưỡng nhập khẩu số cân đo của học sinh từ tệp có sẵn.

 1. Nhấn Thêm mới đợt cân đo. 
 2. Nhập các thông tin: Đợt cân đo, Ngày cân đo. Nhấn Nhập khẩu để tải lên tệp thông tin chiều cao, cân nặng của trẻ có sẵn.  
 3. Nhấn vào biểu tượng tệp để chọn tải lên tệp nguồn, chọn Xác nhận.
  Trường hợp cần tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, anh/chị chọn tại đây.
 4. Phần mềm tự động nhập khẩu thông tin cân đo vào phần mềm. Nhấn Lưu.

Theo dõi, chỉnh sửa các đợt đo cân nặng, chiều cao đã được ghi nhận

 1. Vào Chiều cao cân nặng.
 2. Chọn đợt đo cân nặng
  • Nhấn vào tên đợt đo chiều cao cân nặng để Xem hoặc Sửa lại thông tin đợt đo cân nặng, chiều cao.
  • Nhấn Tiện ích, chọn Biểu tượng thùng rác để xóa đợt đo cân nặng, chiều cao.

In báo cáo kết quả cân đo của lớp

 1. Vào Chiều cao cân nặng, chọn đợt cân đo cần in báo cáo.
 2. Nhấn biểu tượng máy in và chọn loại báo cáo cần in
 3. Lựa chọn các tham số báo cáo tương ứng, nhấn Đồng ý.

Biểu đồ tăng trưởng

Sau khi ghi nhận kết quả đo chiều cao, cân nặng vào phần mềm, nhà trường theo dõi Biểu đồ tăng trưởng để theo dõi tình trạng phá triển của trẻ.

 1. Nhấn Biểu đồ phát triển, phần mềm lấy lên danh sách học sinh trong trường.
 2. Tích chọn học sinh cần theo dõi sự phát triển.
 3. Tích chọn Biểu đồ chiều cao để xem Biểu đồ chi tiết tăng trưởng chiều cao của học sinh đó
 4. Hoặc tích chọn Biểu đồ cân nặng để xem Biểu đồ chi tiết tăng trưởng cân năng của học sinh đó
Cập nhật 16/06/2022

Kênh hỗ trợ