1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Học sinh
  4. Ôn tập trực tuyến
  5. Học sinh làm lại các phiếu bài tập bằng cách nào?

Học sinh làm lại các phiếu bài tập bằng cách nào?

Để ôn luyện kiến thức, học sinh có thể chủ động làm lại các phiếu bài tập giáo viên đã giao theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn “Kết quả” rồi nhấn chọn bài tập bạn muốn ôn luyện lại.

Bước 2: Chọn “Luyện tập” để tiến hành ôn luyện, làm lại bài tập cũ.

Bước 3: Lần lượt hoàn thành các câu trả lời rồi nhấn “Hoàn thành” “Xác nhận” để nộp bài.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ