1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R126
 5. Cán bộ giáo viên dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập MISA EMIS

Cán bộ giáo viên dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập MISA EMIS

 

Từ phiên bản R126: MISA thay đổi cách thức quản lý tài khoản, giúp cán bộ giáo viên có thể chủ động quản lý tài khoản của mình và lấy lại mật khẩu đăng nhập MISA EMIS một cách nhanh chóng, thuận lợi.

I. Thay đổi giao diện đăng nhập

MISA EMIS thay đổi giao diện trên màn hình đăng nhập giúp anh/chị dễ dàng đăng nhập và nhanh chóng lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu

II. Về tài khoản đăng nhập

1. Nâng cấp tài khoản với khách hàng đang sử dụng

1. Nâng cấp tài khoản đối với khách hàng đang sử dụng:

 • Khi bắt đầu sử dụng, anh/chị được cấp các tài khoản như: admin, qlhocsinh, qlthietbi, qlhocphi… Anh/chị sử dụng các tài khoản này để đăng nhập vào MISA EMIS
 • Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm mời anh/chị nâng cấp tài khoản nhằm tăng tính bảo mật tài khoản đăng nhập của mình. Anh/chị thực hiện điền đầy đủ các thông tin trên màn hình mời nâng cấp, nhấn Tiếp tục.

 • Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của anh/chị và mật khẩu để đăng nhập MISA EMIS. Nhấn Xác nhận để hoàn tất bước bảo mật tài khoản.

 • Lưu ý: Anh/chị chỉ được phép bỏ qua 5 lần mời nâng cấp, từ lần thứ 6 anh/chị điền đầy đủ các thông tin: Họ và tên đệm, Tên, Số điện thoại để bảo mật tài khoản của mình.
 • Sau khi nâng cấp thành công, từ lần đăng nhập sau, anh chị chỉ cần nhập số điện thoại mật khẩu đã nhập ở bước trên để đăng nhập vào MISA EMIS.

 • Trường hợp anh chị quên mật khẩu, nhập các thông tin tên trường, số điện thoại/gmail (số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản), nhấn Quên mật khẩu.

 • Nhập số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản, nhấn Lấy lại mật khẩu.

 • Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của anh/chị, nhập mật khẩu mới/Tạo mật khẩu để tạo lại mật khẩu:

Lưu ý: Anh/chị nên nhập mật khẩu có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường để tăng tính bảo mật cho tài khoản của mình.
Ví dụ: [email protected]

2. Tạo tài khoản với khách hàng triển khai mới

2. Tạo tài khoản với khách hàng triển khai mới

CBTH có thể tạo các tài khoản cho cán bộ giáo viên (CBGV) để CBGV vào thực hiện các công tác của mình trên phần mềm, CBTH có thể tạo tài khoản theo 2 cách:

Cách 1: Nên áp dụng khi triển khai phân hệ Học sinh/Thiết bị

Với những đơn vị có triển khai phân hệ Học sinh, Thiết bị, anh/chị nên tạo tài khoản từ hồ sơ Cán bộ giáo viên đã có từ phân hệ.
Xem hướng dẫn thêm hồ sơ cán bộ giáo viên phân hệ Học sinh tại đây
Xem hướng dẫn thêm hồ sơ cán bộ giáo viên phân hệ Thiết bị tại đây

 • Vào Cài đặt/ Tài khoản cán bộ
 • Nhấn Tạo tài khoản từ hồ sơ CBGV, chọn tạo tài khoản từ phân hệ Học sinh hoặc Thiết bị.
 • Nếu trên hồ sơ cán bộ giáo viên chưa có thông tin số điện thoại/gmail, anh chị thêm số điện thoại/gmail.
  Lưu ý: Để bước tạo tài khoản cho giáo viên được nhanh chóng, khi thêm mới hồ sơ cán bộ giáo viên từ các phân hệ, anh/chị nên điền sẵn luôn thông tin số điện thoại của cán bộ, giáo viên
 • Anh chị chọn vào giáo viên muốn gửi thông báo, nhấn Xác nhận.
 • Phần mềm tự động gửi lời mời sử dụng phần mềm về gmail/số điện thoại của giáo viên mà anh/chị đã khai báo. (Nếu anh/chị khai báo mỗi thông tin số điện thoại, tin nhắn được gửi về SMS số điện thoại đã khai báo; Nếu anh/chị khai báo cả thông tin gmail, tin nhắn được gửi về hộp thư đến gmail đã khai báo)
 • CBGV mở gmail/tin nhắn SMS nhấn vào đường link lời mời, nhập mật khẩu dùng để đăng nhập vào MISA EMIS, nhấn Đăng ký
  Nếu anh/chị khai báo thông tin Số điện thoại và Gmail, phần mềm ưu tiên gửi lời mời qua Gmail để CBGV nhanh chóng đăng nhập:
  Nếu anh/chị khai báo mỗi thông tin Số điện thoại của CBGV, phần mềm gửi lời mời qua tin nhắn SMS của số điện thoại CBGV đã điền:
  Trường Số điện thoại của CBGV đã được nâng cấp từ trước, phần mềm gửi tin nhắn như sau, CBGV có thể sử dụng chức năng lấy lại mật khẩu để lấy lại tài khoản đăng nhập:
 • Từ lần đăng nhập tiếp theo CBGV sử dụng thông tin số điện thoại và mật khẩu vừa tạo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.
Lấy lại mật khẩu đăng nhập
 • Trường hợp anh chị quên mật khẩu, nhập các thông tin tên trường, số điện thoại/gmail (số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản), nhấn Quên mật khẩu.
 • Nhập số điện thoại anh/chị đã nhập tại bước nâng cấp bảo mật tài khoản, nhấn Lấy lại mật khẩu.
 • Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại của anh/chị, nhập mật khẩu mới/Tạo mật khẩu để tạo lại mật khẩu:

Lưu ý: Anh/chị nên nhập mật khẩu có tối thiểu 8 ký tự bao gồm số, chữ hoa, chữ thường để tăng tính bảo mật của tài khoản của mình.
Ví dụ: [email protected]

Cách 2: Nên áp dụng khi triển khai phân hệ Khoản thu
 • Anh/chị vào Cài đặt/ Tài khoản cán bộ.
 • Nhấn Tạo tài khoản, khai báo các thông tin: Họ tên, Số điện thoại, Email, Phòng ban, Vai trò. Nhấn Lưu
 • Phần mềm tự động gửi lời mời sử dụng phần mềm về gmail/số điện thoại của giáo viên mà anh/chị đã khai báo. (Nếu anh/chị khai báo mỗi thông tin số điện thoại, tin nhắn được gửi về SMS số điện thoại đã khai báo; Nếu anh/chị khai báo cả thông tin gmail, tin nhắn được gửi về hộp thư đến gmail đã khai báo)
 • CBGV mở gmail/tin nhắn SMS nhấn vào đường link lời mời, nhập mật khẩu dùng để đăng nhập vào MISA EMIS, nhấn Đăng ký
 • Từ lần đăng nhập tiếp theo CBGV sử dụng thông tin số điện thoại và mật khẩu vừa tạo ở trên để đăng nhập vào phần mềm.
 • Trường hợp quên mật khẩu, anh/chị lấy lại mật khẩu tương tự giống cách 1

Xem chi tiết hướng dẫn tạo tài khoản CBGV tại đây

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ