Đưa ảnh lên ứng dụng

Hỗ trợ người dùng quản lý và lưu trữ ảnh trên ứng dụng Kho ảnh của hệ thống Quản lý trường học theo các bước sau

  • Bước 1:Tạo album lưu trữ ảnh
    • Tại màn hình danh sách thư viện ảnh, chọn chức năng Thêm album:

    • Sau khi khai báo xong nhấn Cất.

1. Nếu tích chọn “Hiển thị ngoài trang tin” thì album ảnh này sẽ hiển thị ở website
        2. Khi di chuột vào album ảnh tại màn hình danh sách Thư viện ảnh, người dùng có thể kích chọn biểu tượng   để sửa hoặc biểu tượng  để xóa một album ảnh.

  • Bước 2: Chọn ảnh vào album

Nhấn chọn album ảnh tại màn hình danh sách Thư viện ảnh:

1. Không cho phép người dùng tải quá 10 ảnh cùng một lúc.
2. Trường hợp muốn xóa bớt ảnh tải lên album thì có thể sử dụng chức năng 

  • Bước 3: Chọn ảnh đại diện cho album.

Đối với từng album ảnh, người dùng có thể chọn một trong số các ảnh có trong album là ảnh đại diện tại màn hình quản lý danh sách các album.

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ