1. Trang chủ
  2. Học sinh
  3. Cấp Tiểu học
  4. Bán trú
  5. Giáo viên tiểu học gửi kế hoạch về thực đơn cho phụ huynh

Giáo viên tiểu học gửi kế hoạch về thực đơn cho phụ huynh

Phụ huynh theo dõi, năm bắt được tình hình thực đơn của con.

Hướng dẫn chi tiết

1. Thiết lập thời gian

Vào Học sinh\Bán trú để bắt đầu các thiết lập về kế hoạch gửi thực đơn.

    • Thiết lập thời gian thực đơn: Anh chị chọn thời gian cho thực đơn theo tuần.
    • Anh chị chọn theo dõi thực đơn theo cột hoặc theo hàng.

2. Thiết lập bữa ăn

Tại màn hình giao diện Bán trú, anh chị chọn Thiết lập bữa ăn. Anh chị có thể chọn Thêm bữa ăn hoặc di chuột vào biểu tượng thùng rác để xóa bữa ăn.

Anh chị có thể sắp xếp, di chuyển bữa ăn đơn giản, dễ dàng.

3. Nhập khẩu hoặc tự thêm thực đơn

Anh chị có thể di chuột để thêm, sửa trực tiếp thực đơn.

Để tiết kiệm thời gian nhập liệu, anh chị chọn Nhập khẩu để tải lên file excel thực đơn đã có sẵn.

 

Cập nhật 25/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ