1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Ôn tập
 5. Giáo viên làm thế nào để chữa bài cho học sinh trên EMIS Ôn tập?

Giáo viên làm thế nào để chữa bài cho học sinh trên EMIS Ôn tập?

Ngay sau khi học sinh nộp bài, làm bài xong, giáo viên theo dõi danh sách học sinh đã nộp, chữa bài học sinh đã làm ngay trên EMIS Ôn tập.

 • Vào Lớp học/Bài tập. Chương trình hiển thị danh sách bài tập giáo viên đã giao cho lớp.
 • Chọn bài tập cần chữa bài cho học sinh. Tại đây giáo viên theo dõi thông tin của bài tập đã giao kèm thông tin: Hạn nộp, Tình trạng nộp bài và danh sách học sinh nào đã nộp bài (góc phải)
  • Với những học sinh đã nộp bài, giáo viên nhấn “biểu tượng cây bút” tại tên học sinh tương ứng để chữa trực tiếp bài làm của học sinh đó trên EMIS Ôn tập.
  • Tại đây hiển thị danh sách học sinh các bài làm của học sinh, bài làm nào đã được chữa sẽ hiển thị tích xanh, bài làm thầy cô đang chữa sẽ hiển thị màu chấm vàng.
  • Sử dụng các công cụ để sửa trực tiếp trên bài như: đánh dấu X hoặc V (vào những câu trả lời Sai/Đúng), viết chữ, khoanh vào vùng nội dung học sinh cần chú ý:
 • Giáo viên chữa bài tập tự soạn
 • Giáo viên có thể chữa bài tập tự soạn bằng các công cụ sửa trực tiếp như:  Bút vẽ, hình, nhãn dán, chữ, bình luận, hoàn tác cùng hệ thống màu sắc đa dạng.
 • Giáo viên có thể thêm những bình luận, nhận xét với các nhãn dán để khích lệ học sinh.

 

 • Giáo viên thêm ghi chú, nhận xét về bài làm phía bên phải: Nhận xét bài làm sau đó nhấn Hoàn thành chữa bài.
 • Anh/chị có thể nhấn Hoàn tác để quay lại bước vừa làm.
 • Trường hợp thầy cô chữa bài làm học sinh có thể nhấn Lưu nháp để lưu lại phần nội dung mình vừa chữa (chưa gửi cho học sinh) hoặc nhấn Hoàn thành để gửi bài chữa cho học sinh đó.
Cập nhật 11/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ