Theo dõi hỏng mất

Mục đích

Giúp giáo viên quản lý thiết bị lập và theo dõi được các phiếu báo hỏng, báo mất thiết bị.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Theo dõi hỏng mất

I. Theo dõi hỏng mất

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất.
 2. Khi anh/chị thực hiện mượn trả, kiểm kê thiết bị được phân công phụ trách, có phát sinh thiết bị hỏng, mất hoặc ghi nhận trong quá trình kiểm đếm thì phần mềm tự động theo dõi tại đây.
  Tuy nhiên anh chị cũng có thể chỉnh sửa để bổ sung thông tin hoặc xóa thông tin thiết bị bị hỏng trên Nhật ký hỏng, mất.
 3. Nhấn biểu tượng “cây bút” để chỉnh sửa thông tin thiết bị hỏng, mất.
 4. Nhấn vào biểu tượng “thùng rác để xóa thông tin thiết bị hỏng, mất.
II. Ghi nhận hỏng, mất thiết bị

II. Ghi nhận hỏng, mất thiết bị

Sau khi kiểm đếm, phát hiện có thiết bị hỏng, mất, anh/chị thực hiện ghi nhận thiết bị hỏng, mất trên phần mềm.

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất.
 2. Nhấn Thêm.
 3. Khai báo thông tin thiết bị mất, hỏng: Tên thiết bị, Thời gian, Số lượng hỏng, Số lượng mất, Ghi chú
 4. Nhấn Lưu
III. Sửa chữa thiết bị hỏng

III. Sửa chữa thiết bị hỏng

Trường hợp sau khi nhà trường đã sửa chữa các thiết bị hỏng, các thiết bị ấy sử dụng bình thường giống như các thiết bị khác thì anh/chị thực hiện ghi nhận vào phần mềm

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất.
 2. Nhấn Sửa chửa
 3. Khai báo thông tin thiết bị sửa: Tên thiết bị, Số lượng sửa
 4. Nhấn Lưu. Phần mềm tự động cập nhật lại số lượng thiết bị hỏng trên nhật ký theo dõi
Cập nhật 14/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ