1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R114 _ 30/06/2021
  5. Cán bộ tuyển sinh mong muốn phụ huynh học sinh nhận được phiếu biên nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cho con

Cán bộ tuyển sinh mong muốn phụ huynh học sinh nhận được phiếu biên nhận hồ sơ khi nộp hồ sơ cho con

  • Từ phiên bản R114: Bổ sung tính năng in phiếu nhận hồ sơ trên tất cả các màn hình trạng thái để CBTS tiết kiệm thời gian ghi giấy biên nhận xác nhận đã nộp hồ sơ cho Phụ huynh

Các bước thực hiện:

  1. Tại màn hình Xét tuyển, nhấn vào biểu tượng Máy in, chọn In phiếu nhận hồ sơ
  2. Khai báo tham số ngày nhận hồ sơ. Nhấn Xác nhận.Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 23/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ