1. Trang chủ
 2. Thư viện (Mới)
 3. Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng

Mục đích

Hướng dẫn CBTV biết các bước cần thiết để bắt đầu sử dụng phân hệ thiết bị

Vào Thư viện (mới), anh/chị thực hiện khai báo thông tin năm học để bắt đầu sử dụng phần mềm.

Để sử dụng đầy đủ các tính năng trên phần mềm, anh/chị Thực hiện lần lượt các bước sau:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Khai báo loại sách

I. Khai báo loại sách

Khai báo các thông tin loại sách và nhóm loại sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Khai báo sách ban đầu

II. Khai báo sách ban đầu

Đưa danh sách sách đang có trong thư viện vào quản lý trên phần mềm.

1. Khai báo trực tiếp

Khi bổ sung khai báo sách ban đầu với số lượng ít, anh chị có thể thực hiện khai báo trực tiếp ngay trên phần mềm.

 • Nhấn Bắt đầu sử dụng/Thực hiện (Khai báo sách ban đầu)
 • CBTV nhập nhan đề hoặc tên tác giả hoặc mã ISBN để tìm kiếm loại sách. Nhấn chọn loại sách trong biên mục để khai báo.
 • Nhấn Lưu để ở lại màn hình Khai báo sách ban đầu hoặc nhấn Hoàn thành để lưu thay đổi và trở về màn hình Bắt đầu sử dụng.

2. Nhập khẩu

Để đưa danh sách sách đang quản lý thực tế vào quản lý trên phần mềm, anh/chị có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc sao chép dữ liệu vào tệp mẫu của EMIS – Thư viện để nhập khẩu lên phần mềm nhanh chóng.

 • Vào Thư viện/Bắt đầu sử dụng/Thực hiện (Khai báo sách ban đầu), nhấn Nhập khẩu
  • Để khai báo mới sách ban đầu tại thư viện, anh/chị sử dụng Nhập khẩu thêm mới.
  • Để khai báo bổ sung thông tin vào danh sách sách ban đầu đã khai báo, anh/chị sử dụng Nhập khẩu cập nhật.
 • Anh/chị thực hiện tải tệp excel có chứa dữ liệu sách cần khai báo lên phần mềm
  • Trường hợp anh chị chưa có tệp excel chứa dữ liệu, vui lòng tải xuống tệp mẫu và sao chép dữ liệu sách ban đầu vào tệp mẫu rồi tải lại lên phần mềm.
  • Trường hợp có sẵn tệp excel, anh chị có thể thực hiện tải luôn tệp excel sẵn có lên EMIS – Thư viện.
 • Chọn sheet nhập khẩu: Trường hợp dữ liệu danh sách sách ban đầu không nằm trong sheet đầu tiên, CBTV chọn lại sheet có chứa danh sách sách ban đầu
 • Dòng tiêu đề DS là dòng thứ:Trường hợp dòng tiêu đề của danh sách tải lên không phải dòng 1, CBTV chọn lại dòng chứ tiêu đề của danh sách.
 • Chọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầuChọn cột từ danh sách tải lên tại thông tin Dữ liệu trên tệp nguồn tương ứng với thông tin Dữ liệu yêu cầu
 • Nhấn Tiếp tục.Phần mềm tự động kiểm tra thông tin và hiển thị kết quả nhập khẩu gồm: Tổng số bản ghi, số bản ghi Hợp lệ và Không hợp lệ.
 • Nhấn Nhập khẩu để nhập khẩu bản ghi hợp lệ. Để biết các bản ghi nào không hợp lệ, nhấn chọn Chỉ tải những bản ghi không hợp lệ để chỉnh sửa và bổ sung lại lên phần mềm.

Lưu ý: Chỉ sử dụng Nhập khẩu cập nhật để bổ sung thông tin các sách đã khai báo, để thêm mới biên mục sách, vui lòng sử dụng Nhập khẩu thêm mới

3. Xóa danh sách sách ban đầu

Để kiểm soát danh mục sách ban đầu đúng với thực tế tại đơn vị, anh/chị có thể xóa bỏ những sách không còn quản lý.

 • Khi xóa số lượng ít các bản ghi, anh chị có thể nhấn Biểu tượng thùng rác tương ứng với mỗi bản ghi. Nhấn Xóa tại bảng thông báo để hoàn tất. 

  Trường hợp xóa bản ghi không hợp lệ (đã phát sinh dữ liệu), hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Anh chị vui lòng kiểm tra và xử lý những chứng từ/dữ liệu liên quan.
 • Để tiết kiệm thao tác khi xóa nhiều bản ghi cùng lúc, tích chọn các bản ghi cần xóa, nhấn vào Biểu tượng thùng rác tại góc trên bên phải màn hình, nhấn Xóa tại bảng thông báo
  Trường hợp một số bản ghi trong danh sách được chọn không hợp lệ do đã phát sinh dữ liệu liên quan, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Nhấn Tiếp tục để xóa các bản ghi hợp lệ. Nhấn Xem chi tiết tại đây để kiểm tra các phát sinh liên quan đến các bản ghi không thể xóa.

  Trường hợp tất cả bản ghi trong danh sách được chọn không hợp lệ do đã phát sinh dữ liệu liên quan, hệ thống hiển thị thông báo như dưới đây. Nhấn Xem chi tiết tại đây để kiểm tra các phát sinh liên quan đến các bản ghi không thể xóa.

4. Sửa danh sách sách ban đầu

Khi cần sửa lại thông tin của sách trong danh sách khai báo sách ban đầu để đúng với thực tế quản lý tại đơn vị, anh chị thực hiện sửa các bản ghi tương ứng.

 • Nhấn vào ô chứa nội dung sách cần sửa, thực hiện sửa lại thông tin chính xác. Nhấn Lưu để lưu lại danh sách đã chỉnh sửa.
 • Nhấn Tất cả để xem toàn bộ thống kê danh sách.
III. Khai báo bạn đọc

III. Khai báo bạn đọc

Đưa danh sách học sinh/giáo viên vào phần mềm để phục vụ mượn trả sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp đơn vị đã sử dụng phân hệ thư viện V1, nhấn Bắt đầu sử dụng ngay, phần mềm tự động sao chép dữ liệu đang sử dụng từ phân hệ cũ lên phân hệ mới.

Cập nhật 28/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ