1. Trang chủ
  2. Thư viện (Mới)
  3. Bắt đầu sử dụng

Bắt đầu sử dụng

Mục đích

Hướng dẫn CBTV biết các bước cần thiết để bắt đầu sử dụng phân hệ thiết bị

Vào Thư viện (mới), anh/chị thực hiện khai báo thông tin năm học để bắt đầu sử dụng phần mềm.

Để sử dụng đầy đủ các tính năng trên phần mềm, anh/chị Thực hiện lần lượt các bước sau:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Khai báo loại sách

I. Khai báo loại sách

Khai báo các thông tin loại sách và nhóm loại sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

II. Khai báo sách ban đầu

II. Khai báo sách ban đầu

Đưa danh sách sách đang có trong thư viện vào quản lý trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

III. Khai báo bạn đọc

III. Khai báo bạn đọc

Đưa danh sách học sinh/giáo viên vào phần mềm để phục vụ mượn trả sách. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp đơn vị đã sử dụng phân hệ thư viện V1, nhấn Bắt đầu sử dụng ngay, phần mềm tự động sao chép dữ liệu đang sử dụng từ phân hệ cũ lên phân hệ mới.

Cập nhật 10/01/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ