1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R110_19/04/2021
 5. Kế toán mong muốn số liệu của các khoản thu có hoàn trả lại được trình bày chi tiết cho phụ huynh theo dõi

Kế toán mong muốn số liệu của các khoản thu có hoàn trả lại được trình bày chi tiết cho phụ huynh theo dõi

 • Từ phiên bản R110: Thêm thông tin phần đăng ký của các khoản thu có hoàn trả giúp phụ huynh dễ dàng  theo dõi số tiền phải nộp của con.

Các bước thực hiện:

 • Vào Khoản thu\Hệ thống\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền.
 1. Nhấn Thêm mẫu, phần mềm mặc định mang đi 2 loại mẫu: Chứng từ thu tiền theo học sinh và thông báo thu tiền. Chọn loại mẫu muốn sử dụng.
  Phần mềm mặc định mang đi một số mẫu, anh/chị chọn mẫu muốn sử dụng.

  • Trường hợp thấy mẫu chứng từ đã phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình, nhấn Áp dụng để lưu mẫu vào danh sách mẫu trộn của đơn vị mình.
  • Hoặc nhấn Tùy chỉnh để thực hiện chỉnh sửa mẫu phù hợp với đơn vị.

   • Tại phầnThiết lập chung:  anh/chị thiết lập thông tin chung cho phần hiển thị: Tên mẫu, diễn giải, phông chữ, Tùy chọn khi in (khổ in, khổ giấy, số học sinh/tờ), căn lề.
   • Tại phần Tùy chỉnh chi tiết, anh/chị thiết lập lại cỡ chữ, loại chữ, vị trí các cột trên mẫu báo cáo theo mong muốn.
   • Tại phần Nội dung: Tích chọn để hiển thị chi tiết các thông tin các khoản thu: Đăng ký (số lượng đăng ký trong đợt thu), Tổng số tồn (số lượng tồn từ các tháng trước), Tồn sử dụng (số tồn được sử dụng trong tháng này), Mua mới (số tiền phải thu ở đợt này)
    Anh/chị tích chọn cột thông tin con *Đơn giá/số tiền để hiển thị công thức tinh số tiền cho phụ huynh dễ theo dõi theo dõi. Ví dụ như sau:
 2. Nhấn In thử để xem thử mẫu báo cáo sau khi chỉnh sửa.
 3. Nhấn Áp dụng để lưu và sử dụng mẫu vừa chỉnh sửa
  Lưu ý: Trường hợp muốn thiết lập lại mẫu báo cáo như ban đầu, anh/chị nhấn Mặc định

Xem hướng dẫn chi tiết tùy chỉnh thông báo, chứng từ thu tiền tại đây.

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ