1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R110_19/04/2021
 5. Kế toán mong muốn bù trừ tiền chăm sóc bán trú trả lại tháng trước vào đợt thu tháng này

Kế toán mong muốn bù trừ tiền chăm sóc bán trú trả lại tháng trước vào đợt thu tháng này

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị có khoản chăm sóc bán trú. Hàng tháng phát sinh học sinh chỉ ăn một vài buổi. Tùy từng trường hợp kế toán linh hoạt trả lại tiền cho các học sinh đó (không quy định mức trả lại).
Ví dụ: mức thu là 150.000đ, trả lại tháng trước 70.000đ

 1. Trường hợp tháng sau học sinh đó vẫn tiếp tục ăn bán trú, kế toán trừ trực tiếp tiền ăn bán trú tháng sau => kế toán ghi biên lai thu tiền chăm sóc bán trú: 80.000đ
 2. Trường hợp tháng sau học sinh đó không ăn bán trú nữa => kế toán ghi biên lai thu tiền chăm sóc bán trú: – 80.000đ
 • Trước phiên bản R110: Kế toán thiết lập khoản thu bán trú là khoản hoàn trả, mức thu 5.000đ/1 buổi, số lượng 30 buổi. Trường hợp có học sinh trả lại tiền CSBT, kế toán vào chốt đợt thu nhập số buổi hoàn trả tương ứng với số tiền. Tuy nhiên trên biên lai thu tiền khoản chăm sóc bán trú lấy lên thông tin số lượng tồn/mua mới => không đúng với nghiệp vụ tại đơn vị.
 • Từ phiên bản R110: Phần mềm cho phép chỉnh sửa số tiền phải thu âm giúp kế toán bù trừ tiền chăm sóc bán trú trả lại tháng trước vào đợt thu tháng này.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu. Nhấn Xem chi tiết
 2. Chọn đợt thu cần chỉnh sửa thông tin
  • Trường hợp thay đổi số tiền phải thu của khoản chăm sóc bán trú cho nhóm học sinh/cả lớp, anh/chị chọn nhập Theo cột.
  • Trường hợp thay đổi số tiền phải thu của khoản chăm sóc bán trú theo từng học sinh, chọn nhập Theo hàng
 3. Trường hợp tháng sau học sinh đó không ăn bán trú nữa, nhập lại số tiền phải thu của khoản chăm sóc bán trú tại cột Thành tiền là -80.000đ hoặc nhập vào cột số lượng âm
  Lưu ý: Anh/chị chọn công thức tính để thông tin trên hóa đơn được chính xác: Thành tiền/Đơn giá = Số lượng
Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ