1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R110_19/04/2021
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng cấp số và phát hành được hóa đơn điện tử cho phụ huynh

Kế toán mong muốn nhanh chóng cấp số và phát hành được hóa đơn điện tử cho phụ huynh

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, sau khi thu hết tiền của tất cả học sinh mới xuất hóa đơn. Để dễ đối chiếu với danh sách thu tiền, kế toán xuất hóa đơn theo thứ tự học sinh trên danh sách lớp, lần lượt các lớp từ bé đến lớn.

 • Trước phiên bản R110: Để xuất hóa đơn theo từng lớp, kế toán vào Quản lý thu để Cấp đơn cho khoản thu của học sinh, sau đó vào Quản lý hóa đơn để phát hành hóa đơn điện tử cho từng lớp. Nếu thực hiện xuất hóa đơn cho toàn trường, số hóa đơn đánh số thứ tự ABC toàn trường, không đúng mong muốn của khách hàng.
 • Từ phiên bản R110: Bổ sung tính năng phát hành hóa đơn ngay trên màn hình Quản lý thu\Hóa đơn

Các bước thực hiện:

Để phục vụ cho việc ký số lên hóa đơn điện tử, đơn vị cần cài đặt công cụ ký điện tử

Để đồng nhất mẫu hóa đơn phát hành trên meInvoice và MISA QLTH – KHOẢN THU, đơn vị cập nhật thông tin hồ sơ khi phát hành hóa đơn điện tử.

Anh/chị cần cấp hóa đơn cho khoản thu của học sinh trước khi phát hành.

 1. Vào Quản lý thu\Hóa đơn. Tích chọn hóa đơn cần phát hành(hóa đơn đã được cấp), nhấn Phát hành để phát hành nhiều hóa đơn cùng lúc
 2. Trường hợp cần thay đổi ngày phát hành hóa đơn thì anh/chị lựa chọn Ngày phát hành và nhấn Cập nhật ngày hóa đơn bằng ngày phát hành.
  Lưu ý: Ngày phát hành hóa đơn không được nhỏ hơn ngày phát hành hóa đơn gần nhất.
 3. Nhấn Xem toàn bộ hóa đơn hoặc biểu tượng này để xem trước nội dung hóa đơn
 4. Nhấn Phát hành
 5. Đối với những mẫu số hóa đơn mới phát hành lần đầu tiên, phần mềm hiển thị thông báo để kế toán kiểm tra lại thông tin trước khi phát hành để tránh xảy ra sai sót.
  Tích chọn Tôi xác nhận thông tin trên hóa đơn đã chính xác nếu không có sai sót gì.
  Lưu ý:

  • Để thực hiện phát hành hóa đơn thì ngày hóa đơn phải lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 2 ngày kể từ khi thông báo phát hành hóa đơn, nếu không có phản hồi của Cơ quan Thuế thì doanh nghiệp được phép sử dụng hóa đơn theo thông báo phát hành).
  • Trường hợp hóa đơn chưa đầy đủ thông tin Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá theo quy định của Chính phủ, phần mềm hiển thị thông báo:
 6. Nhấn Tiếp tục phát hành
 7. Lựa chọn chứng thư số, chương trình đồng thời cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử.
 8. Chọn chứng thư số đơn vị, nhấn OK
  Lưu ý: Thao tác chọn chứng thư số chỉ cần thực hiện vào lần phát hành đầu tiên.

Xem hướng dẫn danh sách hóa đơn tại đây

 

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ