1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R110_19/04/2021
 5. Kế toán mong muốn nhanh chóng chuyển số buổi ăn thừa tháng trước sang nhiều tháng sau

Kế toán mong muốn nhanh chóng chuyển số buổi ăn thừa tháng trước sang nhiều tháng sau

Câu chuyện nghiệp vụ: Đơn vị là trường mầm non, thu tiền ăn bán trú trước quy định học dưới 5 buổi không cần đóng tiền học, tiền nước, chăm sóc bán trú. Tháng trước học sinh tồn số buổi ăn, tháng này đi học dưới 5 buổi nên không cần đóng tiền. Số buổi ăn chưa sử dụng tháng trước sẽ tiếp tục chuyển sang các tháng sau.

 • Trước phiên bản R110: Kế toán thực hiện như sau (Xem chi tiết tại đây). Kế toán phải thực hiện nhiều thao tác, dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R110: Phần mềm cho phép cập nhật lại số lượng đăng ký, tồn sử dụng ngay trên màn hình đợt thu giúp kế toán nhanh chóng chuyển số buổi ăn thừa tháng trước sang nhiều tháng sau.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Quản lý thu\Đợt thu. Nhấn Xem chi tiết
 2. Sau khi lập đợt thu, nếu muốn sửa lại buổi ăn thực tế/hoàn trả ngay trên đợt thu anh/chị thực hiện như sau:
  • Chọn đợt thu cần chỉnh sửa thông tin
   • Trường hợp thay đổi số buổi ăn thực tế/hoàn trả theo từng khoản thu cho nhóm học sinh/cả lớp, anh/chị chọn nhập Theo cột.
   • Trường hợp thay đổi số buổi ăn thực tế/hoàn trả theo từng học sinh, chọn nhập Theo hàng
   • Sửa thông tin số lượng tồn sử dụng tại cột Sử dụng SL Tháng trước

 

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ