1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R110_19/04/2021
 5. Kế toán mong muốn sổ thu và thanh toán tách biệt được số buổi sữa của học sinh phải nộp tiền và học sinh được miễn giảm để dễ dàng đối chiếu với nhà cung cấp

Kế toán mong muốn sổ thu và thanh toán tách biệt được số buổi sữa của học sinh phải nộp tiền và học sinh được miễn giảm để dễ dàng đối chiếu với nhà cung cấp

Câu chuyện nghiệp vụ: Nhà trường có khoản tiền sữa học đường, một số học sinh thuộc diện ưu tiên sẽ không phải đóng tiền. Hàng tháng, kế toán theo dõi: số lượng sữa học sinh đã uống, số sữa học sinh đã nộp tiền, số sữa học sinh được miễn giảm để báo cáo với hiệu trưởng và đối chiếu với nhà cung cấp sữa.

 • Trước phiên bản R110: Kế toán sử dụng sổ thu và thanh toán để theo dõi số buổi sữa của học sinh. Tuy nhiên, phần phân tích chưa tách ra số buổi sữa học sinh nộp tiền và số buổi sữa học sinh được miễn giảm.
 • Từ phiên bản R110: Kế toán dễ dàng theo dõi số buổi sữa của học sinh phải nộp tiền và học sinh được miễn giảm tại vùng phân tích trên sổ thu và thanh toán.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Báo cáo tùy chỉnh. Chọn mẫu báo cáo Sổ thu và thanh toán cần in (A4 Ngang, A4 Dọc, Mẫu rút gọn)
 2. Anh/chị có thể thực hiện chỉnh sửa lại mẫu báo cáo phù hợp với đơn vị của mình.
  Xem hướng dẫn tùy chỉnh tại đây.
 3. Nhấp đôi chuột vào mẫu báo cáo /mẫu báo cáo vừa tùy chỉnh hoặc nhấn Xem
 4. Khai báo các tham số trên báo cáo
 5. Nhấn Lấy dữ liệu, kiểm tra số liệu trên báo cáo. Tại vùng phân tích của báo cáo tách biệt được số buổi sữa của học sinh phải nộp tiền và học sinh được miễn giảm, giúp kế toán dễ dàng đối chiếu với nhà cung cấp

Xem hướng dẫn chi tiết in báo cáo Sổ thu và thanh toán tại đây.

Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ