1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R110_19/04/2021
  5. Kiến nghị danh sách mẫu in, danh sách chức năng ở 2 giao diện Đợt thu như nhau

Kiến nghị danh sách mẫu in, danh sách chức năng ở 2 giao diện Đợt thu như nhau

  • Từ phiên bản R110: Đồng nhất các chức năng, mẫu in ở 2 giao diện trên đợt thu (màn hình chung và màn hình xem chi tiết) giống nhau giúp kế toán dễ dàng thao tác trên phần mềm.

Các bước thực hiện:

  1. Đồng nhất các mẫu in trên cả giao diện 2 giao diện
  2. Đồng nhất các tính năng trên cả giao diện 2 giao diện
Cập nhật 15/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ