1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R109_26/03/2021
 5. Cải tiến chức năng phân quyền của EMIS – Học sinh

Cải tiến chức năng phân quyền của EMIS – Học sinh

 • Từ phiên bản R109: cho phép nhà trường thực hiện phân công cho cán bộ giáo viên chỉ làm đúng công việc trong phạm vi của mình.

Các bước thực hiện:

Sau khi thực hiện phân quyền sử dụng phân hệ và nghiệp vụ trong phân hệ, anh/chị thực hiện phân công các thao tác dữ liệu trên phần mềm của phân hệ/nghiệp vụ đó (nếu cần)

 1. Chọn mục Phân công. Với một số vai trò, phần mềm mặc định mang đi phân công thao tác dữ liệu trên phần mềm theo thực tế ở các đơn vị (như GVCN, GVBM,..). Tuy nhiên, anh/chị có thể thực hiện phân công lại đối với một số vai trò như: Cán bộ quản lý thiết bị, Hiệu trưởng, Văn thư, y tế, Kế toán, Cán bộ tin học,…..
  • Trường hợp vai trò đang chọn có toàn quyền thao tác dữ liệu của toàn trường trên các phân hệ/nghiệp vụ được phân quyền thì tích chọn Toàn quyền dữ liệu.
  • Trường hợp vai trò đang chọn chỉ được thao tác dữ liệu của các lớp được phân công giảng dạy trên các phân hệ/nghiệp vụ được phân quyền thì tích chọn Theo phân công giảng dạy.
 2. Đối với GVCN, anh/chị có thể thực hiện phân công thêm Cho phép Giáo viên chủ nhiệm sửa dữ liệu của giáo viên bộ môn. (Nếu cần)

Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ