1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109_26/03/2021
  5. Khi thêm hồ sơ học sinh, giáo viên mong muốn bổ sung ngay thông tin lớp của học sinh đó

Khi thêm hồ sơ học sinh, giáo viên mong muốn bổ sung ngay thông tin lớp của học sinh đó

  • Từ phiên bản R109: Cho phép giáo vụ khai báo thông tin lớp khi thực hiện thêm hồ sơ học sinh.

Các bước thực hiện:

  1. Khi thực hiện Thêm hồ sơ học sinh, cho phép khai báo thông tin lớp của học sinh đó.
  2. Anh chị không được phép thay đổi thông tin lớp học của học sinh, trường hợp học sinh chuyển sang lớp khác, anh/chị sử dụng tính năng Chuyển lớp để ghi nhận vào phần mềm.
Cập nhật 19/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ