1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R109_26/03/2021
 5. Nhà trường muốn kiểm soát danh sách học sinh đi học bỏ học, thôi học và đi học trở lại để kiểm soát biến động của học sinh

Nhà trường muốn kiểm soát danh sách học sinh đi học bỏ học, thôi học và đi học trở lại để kiểm soát biến động của học sinh

 • Từ phiên bản R109: Bổ sung mẫu báo cáo Danh sách học sinh bỏ học Danh sách học sinh đi học trở lại giúp nhà trường kiểm soát biến động của học sinh.

Các bước thực hiện:

 1. Danh sách học sinh bỏ học
  Xem hướng dẫn in báo cáo tại đây.
 2. Danh sách học sinh đi học trở lại
  Xem hướng dẫn in báo cáo tại đây.
Cập nhật 23/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ