1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109_26/03/2021
  5. Kế toán mong muốn trên chứng từ thu tiền cỡ chữ, khoảng cách dòng ở những thông tin quan trọng sẽ to hơn thông tin khác để người xem tập trung vào những thông tin đó

Kế toán mong muốn trên chứng từ thu tiền cỡ chữ, khoảng cách dòng ở những thông tin quan trọng sẽ to hơn thông tin khác để người xem tập trung vào những thông tin đó

  • Từ phiên bản R109: khi thực hiện tùy chỉnh thông tin chung của các chứng từ, phần mềm cho phép chỉnh sửa cỡ chữ tiêu đề và cỡ chữ nội dung

Các bước thực hiện:

  • Vào Hệ thống\Thiết lập\Danh sách chứng từ, thông báo thu tiền
  • Nhấn Thêm mẫu và lựa chọn mẫu chứng từ cần tùy chỉnh, tại phần Thiết lập chung cho phép kế toán tùy chỉnh cỡ chữ tiêu đề riêng và cỡ chữ nội dung riêng

  • Nhấn Áp dụng để sử dụng chứng từ vừa thực hiện tùy chỉnh

Chi tiết các bước hướng dẫn tùy chỉnh mẫu anh/chị theo dõi tại đây

 

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ