1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109_26/03/2021
  5. Kế toán muốn không bị bỏ sót các thông tin cần thiết trên hóa đơn khi xuất hóa đơn

Kế toán muốn không bị bỏ sót các thông tin cần thiết trên hóa đơn khi xuất hóa đơn

  • Trước phiên bản R109: khi xuất hóa đơn điện tử cho dịch vụ khác, kế toán phải tự điền các thông tin về người mua, điền như thế nào thì xuất hóa đơn như thế dẫn tới có thể bị sai sót. Vậy nên khi hóa đơn bị sai sót mà phát hành thì kế toán phải xóa đi và lập lại gây mất thời gian
  • Từ phiên bản R109: khi lập hóa đơn điện tử cho dịch vụ khác thì phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo nếu kế toán nhập thiếu các thông tin cần thiết như là thông tin khách hàng, mã số thuế và địa chỉ

Các bước thực hiện:

  • Tại trường có thiết lập sử dụng Hóa đơn điện tử
  • Vào Quản lý hóa đơn, nhấn Thêm HĐ dịch vụ khác, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo nếu nhập thiếu các trường thông tin cần thiết như là Khách hàng, Mã số thuế và địa chỉ

Chi tiết các bước hướng dẫn thêm hóa đơn dịch vụ khác anh/chị theo dõi tại đây.

 

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ