1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109_26/03/2021
  5. Kế toán không muốn ngày phát hành hóa đơn khác ngày hóa đơn để đảm bảo đúng quy định của CQ thuế

Kế toán không muốn ngày phát hành hóa đơn khác ngày hóa đơn để đảm bảo đúng quy định của CQ thuế

  • Trước phiên bản R109: khi phát hành hóa đơn điện tử phần mềm vẫn cho phép ghi nhận ngày phát hành hóa đơn khác ngày hóa đơn tuy nhiên việc ghi nhận này đang không đúng theo quy định của cơ quan thuế
  • Từ phiên bản R109: khi phát hành hóa đơn điện tử có ngày phát hành hóa đơn khác ngày hóa đơn thì phần mềm sẽ sinh cảnh báo để kế toán biết

Các bước thực hiện:

  • Với các trường có thiết lập sử dụng Hóa đơn điện tử, vào Quản lý hóa đơn
  • Lựa chọn hóa đơn cần phát hành, nhấn Phát hành
  • Nhập ngày phát hành hóa đơn khác với ngày hóa đơn thì phần mềm sẽ sinh cảnh báo

Chi tiết các bước hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử anh/chị theo dõi tại đây

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ