1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R109_26/03/2021
 5. Kế toán muốn nắm được nhanh số tiền chưa nộp của các lớp để báo cáo lại ban giám hiệu

Kế toán muốn nắm được nhanh số tiền chưa nộp của các lớp để báo cáo lại ban giám hiệu

 • Trước phiên bản R109: kế toán xem được số tiền chưa nộp của các lớp ở dạng thống kê nhanh tại màn hình Tổng quan còn danh sách chưa nộp tiền thì phải in chi tiết theo từng học sinh
 • Từ phiên bản R109: cho phép kế toán in được danh sách học sinh chưa nộp tiền thống kê theo lớp

Các bước thực hiện:

 • Hàng tháng, kế toán lập kế hoạch thu
 • Sau đó thực hiện quản lý thu các khoản tại trường cho học sinh
 • Cuối tháng, kế toán muốn theo dõi số tiền chưa nộp của các lớp thì thực hiện như sau:
 • Vào Báo cáo\HP-BC03: Danh sách học sinh chưa nộp tiền 
 • Trên tham số báo cáo chọn Đợt thu, Phạm vi, chọn Xem theo Khoản thu/Nhóm khoản thu. Nhấn Lấy dữ liệu
Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ