1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R109_26/03/2021
  5. PGD/SGD muốn kiểm soát nhanh công tác thu tiền của các trường trực thuộc

PGD/SGD muốn kiểm soát nhanh công tác thu tiền của các trường trực thuộc

  • Từ phiên bản R109: tại cấp PGD/SGD bổ sung biểu đồ biến động các hình thức thu tiền và chức năng sắp xếp các biểu đồ tùy theo nhu cầu quản lý tại các đơn vị

Các bước thực hiện:

  • PGD?SGD đăng nhập vào phần mềm, vào Khoản thu, tại đây cán bộ cấp chủ quản có thể kiểm soát nhanh công tác thu tiền của các trường trực thuộc theo các tiêu chí như:
  • Tình hình sử dụng phần mềm và số lượng đợt thu đã lập
  • Tình hình hỗ trợ chi phí học tập và Tình hình miễn giảm học phí
  • Thống kê theo hình thức thanh toán và Thống kê tình hình thu các khoản thu (theo học sinh)
  • Thống kê tình hình thu các khoản thu (theo số tiền) và Tình hình biến động các hình thức thanh toán

Cập nhật 24/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ