1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R103_01/12/2020
  5. CBTV mong muốn thống kê được tổng số sách đang có tại thư viện theo từng đầu sách để báo cáo hiện trạng thư viện cho cấp trên

CBTV mong muốn thống kê được tổng số sách đang có tại thư viện theo từng đầu sách để báo cáo hiện trạng thư viện cho cấp trên

  • Từ phiên bản R102: Phần mềm cho phép thống kê tổng số sách đang có tại thư viên theo từng đầu sách để báo cáo hiện trạng thư viện cho cấp trên.

Các bước thực hiện:

  1. Chọn Thư viện\Báo cáo\TV-BC04: Thống kê ấn phẩm theo nhan đề
  2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo
  3. Trên tham số báo cáo, chọn thời gian lập báo cáo
  4. Nhấn Đồng ý và kiểm tra số liệu trên báo cáo.
  5. Nhấn vào biểu tượng này để xuất báo cáo về máy theo định dạng anh/chị mong muốn.

Xem hướng dẫn các bước lập báo cáo Thống kê ấn phẩm theo nhan đề tại đây

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ