1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R103_01/12/2020
 5. CBTV mong muốn theo dõi được bạn đọc tại chỗ mượn sách gì để báo cáo tình hình sử dụng thư viện chi tiết cho Hiệu trưởng, PGD/ SGD

CBTV mong muốn theo dõi được bạn đọc tại chỗ mượn sách gì để báo cáo tình hình sử dụng thư viện chi tiết cho Hiệu trưởng, PGD/ SGD

 • Trước phiên bản R102: Tại trường, cho phép bạn đọc mượn sách mang về hoặc đọc tại chỗ. Việc mượn đọc tại chỗ, CBTV ghi chép chi tiết mượn đến từng đầu sách, từng ngày. Hằng năm, CBTV lập báo cáo tổng số lượt bạn đọc tại chỗ theo từng tháng, đối tượng, loại sách. Tuy nhiên, phần mềm chưa cho phép theo dõi quản lý sách đọc tại chỗ chi tiết theo từng loại sách. Việc này khiến CBTV thực hiện thủ công, gây mất thời gian và dễ xảy ra sai sót.
 • Từ phiên bản R102: Phần mềm cho phép theo dõi được bạn đọc tại chỗ chi tiết theo từng loại sách giúp CBTV dễ dàng báo cáo tình hình sử dụng thư viện chi tiết cho Hiệu trưởng, PGD/ SGD.

Các bước thực hiện:

1. Lập phiếu mượn đọc tại chỗ

 1. Chọn menu Lưu thông\Lập phiếu mượn.
 2. Nhấn Thêm.
 3. Khai báo thông tin Lập phiếu mượn

  • Tích chọn Hình thức mượn: Mượn về hoặc Đọc tại chỗ
  • Nhập Số phiếu, Ngày mượn là ngày lập phiếu, Ngày hẹn trả sẽ dựa vào Nội quy thư viện.
  • Chọn Bạn đọc. Nếu bạn đọc là học sinh thì phần mềm sẽ hiển thị thông tin Lớp, nếu bạn đọc là giáo viên thì sẽ hiển thị thông tin Phòng ban.
  • Nhấn Chi tiết để xem chi tiết số sách chưa trả của bạn đọc.
  • Tìm kiếm sách bằng cách:
   • Chọn tên sách từ danh sách của thư viện. Có thể tìm theo số đăng ký cá biệt, mã ISBN, nhan đề, tác giả, năm xuất bản, giá bìa.
   • Hệ thống sẽ lấy lên thông tin về sách đang tìm kiếm. Dòng màu đen là những sách hiện đang có trong thư viện cho phép bạn đọc mượn, còn những dòng màu đỏ là sách đã mượn, bạn đọc có thể căn cứ vào ngày hẹn trả để mượn sách.
 4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị có thể sử dụng mã vạch để tìm kiếm bạn đọc, sách.

2. Báo cáo Tổng hợp lượt bạn đọc

3. Sổ theo dõi mượn đọc tại chỗ

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ