1. Trang chủ
 2. Tuyển sinh
 3. Phụ huynh
 4. 3. Tra cứu Lịch sử đăng ký tuyển sinh

3. Tra cứu Lịch sử đăng ký tuyển sinh

Mục đích

Giúp phụ huynh tra cứu lịch sử đăng ký tuyển sinh cho con em mình, đồng thời, cập nhật hồ sơ đăng ký trong trường hợp có sai sót.

Các bước thực hiện

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh
 2. Nhấn vào biểu tượng ảnh đại diện ở góc phải màn hình, chọn Lịch sử đăng ký tuyển sinh
 3. Phần mềm hiển thị lịch sử nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh cho con em mình.
 4. Trường hợp nhà trường thiết lập cho phép phụ huynh nộp lại hồ sơ chưa xét duyệt. Sau khi nộp hồ sơ cho con, phát hiện có sai sót hoặc nhà trường thông báo hồ sơ của con có sai sót thì anh/chị thực hiện sửa như sau:
  • Nhấn Xem chi tiết\Cập nhật hồ sơ tại hồ sơ của con muốn sửa.
  • Cập nhật lại thông tin hồ sơ của con.
  • Sau khi hoàn tất nhấn Gửi hồ sơ để gửi lại hồ sơ đã cập nhật.
 5. Lưu ý:
  • Anh/chị cần đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh để cập nhật lại hồ sơ đăng ký tuyển sinh, trường hợp chưa đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh, khi nhấn Cập nhật hồ sơ thì phần mềm tự động chuyển tới màn hình đăng nhập để anh/chị tiến hành đăng nhập.
  • Với những hồ sơ nhà trường gửi thông báo sai sót cho phụ huynh, hiển thị ngay lý do sai sót để phụ huynh dễ dàng cập nhật lại thông tin hồ sơ.
  • Anh/chị chỉ được phép Cập nhật lại hồ sơ nếu chưa hết hạn đăng ký tuyển sinh.
Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ