1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R103_01/12/2020
  5. PGD mong muốn các mẫu biểu, báo cáo của các đơn vị nộp lên phải theo mẫu hiện tại của PGD và PGD có thể xem và duyệt được danh sách học sinh tuyển sinh online khi nhà trường nộp lên.

PGD mong muốn các mẫu biểu, báo cáo của các đơn vị nộp lên phải theo mẫu hiện tại của PGD và PGD có thể xem và duyệt được danh sách học sinh tuyển sinh online khi nhà trường nộp lên.

  • Từ phiên bản R103: Phần mềm cho phép nhà trường gửi, nhận báo cáo công tác tuyển sinh lên Phòng giáo dục và Phòng giáo dục xem, duyệt danh sách học sinh tuyển sinh trực tuyến khi nhà trường nộp lên.

Các bước thực hiện:

1. Cho phép nhà trường gửi, nhận báo cáo tuyển sinh lên PGD

Danh sách học sinh trúng tuyến

2. Cho phép PGD xem và duyệt danh sách học sinh tuyển sinh trực tuyến khi nhà trường nộp lên.

Danh sách học sinh trúng tuyến

 

Cập nhật 17/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ