1. Trang chủ
 2. [Khối lớp 1] Khen thưởng cuối năm

[Khối lớp 1] Khen thưởng cuối năm

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định:

Khen thưởng cuối năm học:

  • Học sinh xuất sắc cho học sinh đạt mức Hoàn thành xuất sắc
  • Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện: khi có kết quả hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực được tập thể lớp công nhận.

Phần mềm đáp ứng

 • Từ phiên bản R101:
  • Bổ sung danh mục mang đi tại Mẫu nhận xét cho các loại nhận xét, khen thưởng: Học sinh xuất sắc và Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện
  • Bổ sung loại nhận xét khen thưởng Học sinh xuất sắc và Học sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện vào
   • Thông tin Nội dung khen thưởng tại màn hình Tổng hợp đánh giá (cuối năm)
   • Thông tin Lý do khen thưởng tại Khen thưởng, kỷ luật

Các bước thực hiện:

Mẫu nhận xét

Giúp nhà trường có thể nhanh chóng nhập các mẫu nhận xét thường dùng vào phần mềm để có thể nhận xét nhanh cho nhiều học sinh trong trường.

 1. Vào Học sinh\Danh mục\Mẫu nhận xét
 2. Phần mềm bổ sung danh mục mang đi Học sinh xuất sắcHọc sinh tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho Loại nhận xét là Khen thưởng theo quy định của TT27/2020

Tổng hợp đánh giá

 1. Vào Học sinh\Học tập rèn luyện\Tổng hợp đánh giá
 2. Phần mềm tự động tổng hợp đánh giá theo kết quả Đánh giá định kỳ của lớp đã nhập trước đó.
 3. Sau khi Tính Kết quả đánh giá, nhập Nội dung khen thưởng theo kết quả đánh giá

Khen thưởng kỷ luật

 1. Vào Học sinh\Hồ sơ\khen thưởng kỷ luật
 2. Tại tab Khen thưởng, nhấn Ghi nhận khen thưởng.
 3. Khai báo Thông tin chung:
  • Số quyết định, Ngày quyết định.
  • Là Khen đột xuất hay Khen cuối kỳ, cuối năm.
  • Nhập Nội dung khen thưởng
 4. Khai báo Chi tiết quyết định khen thưởng:
  • Nhấn Bấm vào đây để thêm mới.
  • Khai báo lần lượt chi tiết nội dung khen thưởng của học sinh theo Họ và tên, Lý do khen thưởng, Hình thức khen thưởng, Giá trị khen thưởng
 5. Nhấn Lưu
Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ