1. Trang chủ
  2. Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại

Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định:

Bổ sung tiêu chí đánh giá xếp loại học sinh: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Phần mềm đáp ứng

Bổ sung Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại cho các tiêu chí: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành

Các bước thực hiện:

  1. Vào Học sinh\Báo cáo\Báo cáo theo Thông tư 27.2020\Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại
  2. Nhấp đôi chuột hoặc nhấn Xem để in báo cáo
  3. Khai báo các tham số trên báo cáo
    • In báo cáo theo Phạm vi: Toàn trường/Khối
      Trường hợp chọn Phạm vi Khối, lựa chọn Khối cần in báo cáo
  4. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên báo cáo.

Xem hướng dẫn các bước in Báo cáo thống kê kết quả đánh giá xếp loại tại đây

 

Cập nhật 30/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Kênh hỗ trợ